Goede stemkeuzes voor Witte de Withstraat: Dorrit de Jong (nr 9, Groen Links) of Onika Pinkus (nr 14, PvdA)

Vele buurtbewoners vroegen ons de afgelopen dagen op zij moeten stemmen om De Groene Loper in de Witte de Withstraat gerealiseerd te krijgen. Uiteraard willen wij u geen stemadvies geven, maar we hebben wel  2 suggesties voor u: Dorrit de Jong (nr 9 van Groen Links) en Onika Pinkus (nr 14 van de PvdA).

 

De Jong betrokken als buitengewoon bestuurslid

De Jong was in haar periode in Stadsdeel West nauw betrokken bij het Witte de Withproject en Groen Links is een groot voorstander van het nieuwe ontwerp.

 

Pinkus zelf bewoner van Chassébuurt

Onika Pinkus is als bewoner van de Chassébuurt altijd al actief in de buurt en de PvdA heeft de aanpak van de Witte de Withstraat zelfs opgenomen in het verkiezingsprogramma.

 

 

Advertenties

Nog geen duidelijkheid over Witte de Withstraat na bestuursvergadering West

Mondelinge vragen in de bestuursvergadering dinsdagavond van Stadsdeel West hebben niet geleid tot duidelijkheid over het verbeterplan voor de Witte de Withstraat. Groen Links bestuurder Ulichki bevestigde dat er in 2018 geen mogelijkheden zijn, maar ook gaf zij een opening voor uitvoering in 2019.

SW

Niet in 2018, maar mogelijk wel daarna

In haar antwoord haalde zij verschillende processtappen aan en bevestigde dat er in 2018 enkel ruimte is voor kleine verbeteringen. Die verbeteringen worden in overleg met bewoners vastgesteld. Wellicht zijn er in 2019 meer mogelijkheden, maar concrete toezeggingen hierover deed zij niet.

Brief

Toen de D66 fractie opmerkte dat het voor bewoners niet duidelijk is wat de stand van zaken is, zegde Ulichki toe per brief een update aan het bestuur te zullen sturen. Deze stuurt zij begin volgende week aan het Algemeen Bestuur. Ook wordt er een bewonersavond georganiseerd op 19 maart.

30 km zone

In de nabespreking is medegedeeld dat er alleen een 30KM zone kan komen als en indien er een volledig herinrichtingsplan wordt goedgekeurd. Dit zal dus, zoals eerder al bekend, in ieder geval niet op korte termijn gebeuren.