Stem van West levert nieuw ontwerp Witte de Withstraat op

Via de Stem van West kunnen burgers rechtstreeks onderwerpen op de politieke agenda zetten. En voor De Groene Loper, het winnende idee van juli 2017, is dat goed uitgepakt. Deze week werd er een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat aangeboden aan bestuurder Fenna Ulichki.

2017-10-13 10_25_54-Idee_ Maak van de Witte de Withstraat de Groene Loper naar de Chassébuurt! — De

Na de presentatie aan het bestuur van Stadsdeel West in juli is er veel gebeurd. Bewoners gingen met experts aan de slag om ideeen uit de buurt te vertalen naar een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat. Zaken als verkeersveiligheid, leefruimte en meer groen stonden centraal tijdens meerdere gezamenlijke ontwerpsessies. Ook bestuursleden van Stadsdeel West schoven daar bij aan.

Uiteindelijk zijn alle ideeen door Peter Ulle, als ontwerper bij Stadsdeel West onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe Ten Katemarkt en de Kinkerstraat Oost, vertaald naar een modern en duurzaam ontwerp dat met recht de Groene Loper naar de Chassébuurt mag heten!

2 Fases

Het plan bestaat uit 2 fases. De eerste fase, ‘Duurzaam Veilig’ genoemd, zorgt voor een veilige indeling meer meer groen. In de tweede fase met de naam ‘Rainproof Fietsstraat’ wordt meer leefruimte gecreerd en wordt de straat, geheel in lijn met de doelstellingen van Amsterdam,  voorbereid op toenemende regenval de komende jaren.

Fase 1 wordt al deels gerealiseerd, voor een deel is nog geen budget gevonden. Voor Fase 2 is nog geen financiering.

Fase 1: Duurzaam Veilig 

Klik hier voor de ontwerptekening.

 • Verlaging van maximale snelheid naar 30 KM/u door aanleg drempels om de 70 meter, verhoogde inritten en optische versmalling rijweg naar 5.00 meter
 • Ter plaatse van het Witte de Withplein een verhoogd plateau met groen aan weerszijden.
 • Veiligere fietspaden door fout geplaatste containers te corrigeren, fietspaden worden rechtgetrokken en stoep ter hoogte van afvalcontainers verbreed.  Scooters naar de rijbaan
 • Méér groen, hagen en boombakken. Vervanging ongeschikte beukhagen door geschikt groen
 • Tramhaltes worden vervangen door extra groen en fietsparkeerplekken
 • Aantal parkeerplaatsen bijft gelijk.

Fase 2: Rainproof Fietsstraat

Klik hier voor de ontwerptekening

 • Rijbaan wordt zgn. fietsstraat met verhoogde middenscheiding. Fietsers op de rijbaan krijgen voorrang. Straat blijft gewoon toegankelijk voor auto’s.
 • Fietspad wordt verwijderd en stoep verbreed. ook worden regenafwateringsplekken aangelegd met hagen en ander groen. Beduidend meer groen op straat.
 • Op sommige locaties bijplaatsen bomen in de volle grond.

En nu?

Het ontwerp is inmiddels afgestemd met bewoners, ondernemers, deskundigen en belangenvereniging Onbeperkt West voor minder valide bewoners. Het is nu ingediend bij het bestuur van Stadsdeel West. Het is nu aan de politiek om tot besluitvormming te komen en financiering te vinden.

Advertenties

Werkzaamheden verdwijnen tram Witte de Withstraat starten maandag

Op 5 juni 1924 reed hij er voor het eerst en op donderdag 12 oktober 2017  voor het laatst: tram 7 in de Witte de Withstraat.  Na  93 jaar krijgt de straat een nieuw gezicht.

Tram 7 1959

De Witte de Withstraat verandert van een doorgaande verkeersader in een woonstraat. De rails worden dichtgesmeerd, de bovenleidingen worden verwijderd en het verkeer mag straks nog maar 30 KM per uur.

Aanstaande maandag (9 oktober) starten de werkzaamheden. Aan de zuidkant, bij Edel en BonGiorno voor de deur, wordt de rails deels weggehaald en vernieuwd. De tramhalte op de Postjesweg wordt vernieuwd. Daarna wordt de rails opgevuld in de Witte de Withstraat.

De werkzaamheden duren tot 4 november en tussen 9 en 25 oktober kunnen auto’s daarom niet afslaan richting de Kinkerstraat.

Verwijderen tramhaltes en plaatsen drempels

Op een later moment, vanaf begin 2018, worden de tramhales in de Witte de Withstraat verwijderd. Het Stadsdeel is nog druk in overleg met de Dienst Vervoer over hoe men de Witte de Withstraat ‘netjes achterlaat’. Het ziet er naar uit dat de Dienst Vervoer de vurige wens van de bewoners vervult door direct drempels te plaatsten. Een besluit hierover wordt binnenkort genomen.

 

Groen Links en PvdA willen snel drempels in Witte de Withstraat

Groen Links vraagt portefeulliehouder Ulichki (eveneens Groen Links) zo snel mogelijk veiligheidsmaatregelen te nemen in de Witte de Withstraat. Dat blijkt uit vrijdag ingediende vragen aan het Dagelijks Bestuur. Ook de PvdA wil dit zo snel mogelijk geregeld zien.

IMG-20170830-WA0021 - censor

De vraag om maatregelen van Groen Links volgt op een bewogen week in de Witte de Withstraat. Op maandag nog werd er volop nagedacht over een veilige en groene inrichting, door de werkgroep WDW020 en Stadsdeel West. Op woensdag werd de straat opgeschrikt door het zoveelste zeer heftige verkeersongeluk, sinds de herindeling in 2012.

 

Dorrit de Jong (Groen Links) was 28 augustus namens het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West aanwezig bij de ontwerpavond in Hotel Not Hotel, net als Thomas Veenstra (PvdA Amsterdam West). De noodzaak voor verkeersmaatregelen werd daar al door iedereen gezien. Maar de gebeurtenissen later in de week hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp bij beide partijen nu bovenaan de agenda staat.

 

Groen Links vraagt het bestuur nu zo snel mogelijk drempels te plaatsen en de snelheid te verlagen naar 30 KM/u. Dit wordt mogelijk zodra tram 7 niet meer door de Witte de Withstraat rijdt, vanaf 11 oktober aanstaande. Ook de PvdA ziet het liefst zo snel mogelijk maatregelen en is een onderzoek gestart naar wat er per oktober haalbaar is.

 

Op 12 september is de eerste bestuursvergadering van Stadsdeel West na de zomerstop. Naar verwachting staat het onderwerp dan op de agenda.

Stadsdeel en bewoners doen samen ontwerp-workshop voor nieuwe Witte de Withstraat

Gisteravond werken bewoners en ondernemers samen met deskundigen van Stadsdeel West aan een nieuw ontwerp voor een veiligere en groene Witte de Withstraat, als Tram 7 verdwijnt. Ook sloten andere belanghebbenden van Onbeperkt West, de VU en het Ingenieursburo van de Gemeente Amsterdam aan.

20170828_215247

In de inspirerende lobby van Hotel Not Hotel troffen de 15 belanghebbenden elkaar voor een creatieve cocreatie. Een grote opkomst, want een kans om de Witte de Withstraat te kunnen vernieuwen spreekt bij velen tot de verbeelding.

We zijn gestart met het delen van de Pains, Gains en To Do’s in een ideale straat, een goede methode om de verschillende behoeftes en belangen te verzamelen. En na een rondje te hebben gedaan waarin iedereen zijn of haar ideeen kon delen, zijn we in 2 groepen aan de slag gegaan. De eerste groep ging aan de slag met een variant ‘met fietspad’, die op de Stem van West heeft gestaan, de andere groep met een variant ‘zonder fietspad’,  een zgn. fietsstraat met extra brede stoep.

 

Beide groepen 20170828_220228discussieerden over de ideale straat en tekenden die in op de plattegrond. Hierbij zijn onder andere besproken:

 

 

 • Maximale snelheid 30 KM per uur, met inritdrempels bij de kruisingen met de Postjesweg en de Jan Evertsenstraat. Tevens drempels ter hoogte van de zijstraten en een extra op het lange stuk tussen het Witte de Withplein en Kevin Bacon. Zebrapaden op de drempels.
 • Verplaatsing van enkele parkeerplekken, waardoor groen meer kan worden geclusterd.
 • Het Witte de Withplein ‘rond maken’, waarbij de Witte de Withstraat het plein doorkruist op een verhoging. Zo ontstaat een fijne, open verblijfsplaats.
 • Plaatsing van extra fietsparkeerplekken bij de oude haltes, zodat de stoep leger wordt.
 • Meer ruimte voor voetgangers voor café Het Stoplicht, dat kettinkje is niet populair.
 • Grotere bomen en/of meer groen. Als die in de bakken moeten, dan liever grotere bakken zodat de bomen goed groeien. En: zitjes op de plantenbakken. Ook is het idee van pergola’s met klimop langs de hele straat langsgeweest.
 • Verbreding stoepen bij de vuilcontainers, door de containers meer naar de rijweg te plaatsen.
 • ‘Streetprint’ in het asfalt, waardoor de straat een klinkerweg lijkt, om de straat meer het karakter van een leefstraat te geven.
 • Plaatsing van lantaarnpalen in plaats van hanglampen.
 • Mogelijkheden om kosten te besparen. Zo is er o.a. gesproken over het gebruik van ‘tweedehands’ straatklinkers, een goedkope en duurzame oplossing. Zo kan mogelijk ook sierbestrating worden gebruikt.
 • Mogelijkheid om per direct de snelheid te beperken met tijdelijke maatregelen als de tram verdwijnt (na 10 oktober). De angst bestaat dat auto’s dan nog meer ruimte krijgen en nóg harder gaan rijden.

 

20170828_215152Daarna zijn beide ‘ontwerpen’ gepresenteerd aan de aanwezige AB leden en de ontwerper van Stadsdeel West. De komende 2 weken werkt de ontwerpafdeling van Stadsdeel West aan 2 designs, op basis van alle ideeen. Ook wordt een kosteninschatting per aanpassing gemaakt. Daarna worden de ontwerpen nogmaals besproken en zullen de 2 varianten op http://www.wdw020.nl worden geplaatst, zodat iedereen er op reageren. Uiteindelijk zal één design worden gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, met de bijbehorende budgetaanvraag. Wordt vervolgd!

 

 

 

 

Oproep: Denk mee over de vernieuwing van de Witte de Withstraat!

Het plan ‘Maak van de Witte de Withstraat De Groene Loper naar de Chassébuurt’ kreeg bijna 700 stemmen op de Stem Van West. En daarmee was  Stadsdeel West ook overtuigd: dit moeten we gaan doen!

header-company-creative-session

Werkgroep

Er start eind augustus een werkgroep met daarin 10 bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden van de Witte de Withstraat. Specialisten van Stadsdeel West helpen ook mee.  De bijeenkomsten  vinden ’s avonds plaats in het Stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein.

 

Vertrekpunt, geen eindpunt

Het voorstel op de Stem van West is het vertrekpunt voor het ontwerp. Dit is:

 • Maximale snelheid terug naar 30 km per uur, scooters naar de rijbaan
 • Rechte fietspaden, geen slingers meer bij de ondergrondse containers ivm in de weg hangende bovenleidingen
 • Verkeersdrempels en meer zebrapaden voor schooljeugd
 • Fietsparkeerplekken erbij op de tramhaltes
 • Echte, dikke bomen, te financieren uit het Amsterdamse Herplantfonds

Maar het vertrekpunt is geen eindpunt. Met de werkgroep gaan we brainstormen, discussieren en inspireren.  Uiteindelijk maakt de ontwerper van Stadsdeel West één of enkele ontwerpen, die worden gepresenteerd aan de Wethouder die er uiteindelijk budget voor moet vrijmaken.

 

Diverse denktank

We zullen een ‘brede werkgroep’ samenstellen die bestaat vertegenwoordigers met verschillende achtergronden. Jong, oud, ondernemer, bewoner, etc.

Eerste budget vergroening Witte de Withstraat gevonden

Vanavond debatteerde het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West over de verdeling van een financiele meevaller. Op voorstel van Dorrit de Jong en Bernadette Vieverich van Groen Links wordt hiervan € 10.000 toegewezen aan de vergroening van de Witte de Withstraat.

Artist impression met fietspaden

Support van Algemeen Bestuur

Het voorstel van Groen Links werd gesteund door de fracties van D66, PvdA, VVD, de SP en de Piratenpartij. Het bedrag moet vooral worden gezien als een blijk van support van het Algemeen Bestuur en een stimulans voor de initiatiefnemers van De Groene Loper om de schouders er onder te zetten. Enthousiasme moet worden beloond vindt het Algemeen Bestuur en zij hoopt dat dit eerste bedrag de start is van een veilige en  groene Witte de Withstraat.

Dit jaar nog besteden

Er is wel 1 uitdaging: het geld moet dit jaar nog worden besteed, terwijl de projectwerkzaamheden in de Witte de Withstraat pas in 2018 starten. Het is nu aan de initiatiefnemers van De Groene loper om met een voorstel voor besteding van het geld te komen. Zij hebben al aangegeven hiervoor in gesprek te gaan met de Amsterdamse Bomenconsulent, Hans Kaljee en vervolgens een voorstel voor te leggen aan de bewoners.

Stadsdeel West en bewoners starten werkgroep voor aanpakken Witte de Withstraat

Bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat slaan de handen ineen met Stadsdeel West om de Witte de Withstraat aan te pakken.

172

Dat hebben Fenna Ulichki, portefeuillehouder Openbare Ruimte in Stadsdeel West en René Kamerling, initiatiefnemer van plan De Groene Loper vandaag besloten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders.

 

Brede werkgroep

Er wordt zo snel mogelijk een brede werkgroep ingericht die gaat werken aan één of enkele ontwerpen voor de straat. De groep zal bestaan uit bewoners en ondernemers uit de WDW, aangevuld met deskundigen van Stadsdeel West,  de Gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden zoals Onbeperkt West. Doel van het nieuwe ontwerp zal zijn om de leefbaarheid te vergroten, de straat verkeersveiliger te maken en de straat te vergroenen. Een 30 km zone ligt voor de hand.

 

Volledige herinrichting niet op korte termijn

Wel is duidelijk dat een volledige herinirichting op korte termijn lastig haalbaar zal zijn. Maar dat betekent zeker niet dat er niets mogelijk is. Er zijn allerlei oplossingen denkbaar om de straat aan te pakken, zonder dat een compleet nieuwe inrichting noodzakelijk is. Denk aan het toevoegen van kunst, meer groen in de straat en verkeersdrempels.

 

Dit najaar meer duidelijkheid

Als de ontwerpen gereed zijn, zullen het Stadsdeelbestuur en de bewoners van de WDW hun plannen samen presenteren in de Stopera om de plannen gerealiseerd te krijgen. Naar verwachting zal dat in het najaar zijn.

 

 

Kruispunt Witte de Withstraat en Postjesweg wordt veiliger

Als tram 7 niet meer door de Witte de Withstraat rijdt, wordt het drukke kruispunt van de Witte de Withstraat met de Postjesweg grondig aangepakt en veiliger gemaakt.

20170711_202315

Verkeersstromen worden vereenvoudigd

Omdat de tramhaltes op de Postjesweg te kort zijn, zullen deze worden verlengd in de richting van de Admiralengracht. Daardoor zal het verkeer op de Postjesweg dat de stad in rijdt, niet meer de Admiralengracht op kunnen rijden. Ook wordt er tussen de Kinkerbrug en de Witte de Withstraat een soort middenberm aangelegd waardoor afslaan naar de Baarsjesweg onmogelijk wordt voor verkeer dat de stad in rijdt. Daarnaast wordt er een drempel gemaakt aan het begin van de Witte de Withstraat.

Door deze maatregelen wordt het aantal verkeersstromen vereenvoudigd en wordt het kruispunt veel overzichtelijker. Hierdoor worden de stoplichten overbodig en die zullen dan ook verdwijnen.

Voorsorteren op 30km zone in WDW

Met deze maatregelen sorteert de projectgroep ook voor op een eventuele 30 KM zone in de Witte de Withstraat. Het besluit hierover is echter nog niet genomen, mogelijk wordt dat dit najaar genomen door het Stadsdeelbestuur. Binnen het bestuur bestaat hier breed draagvlak voor.

Stadsdeelbestuur onderzoekt kwaliteitsimpuls Witte de Withstraat

Gisteravond spraken bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat samen het Stadsdeelbestuur toe over hun idee voor een groene en veilige Witte de Withstraat.

2017-07-05 21_57_07-Stadsdeel West op Twitter_ _Bewoners vertellen over idee Groene Loper van Witte

Eind dit jaar verdwijnt de tram uit de WDW en zowel bewoners als ondernemers zien daarin een gouden kans om de straat te veranderen in een echt leefstraat. Door hun idee op de Stem van West te plaatsen en flink campagne te voeren, verzamelden zij massale steun van bewoners uit de Chassébuurt. Dit leidde ertoe dat het Stadsdeelbesuur gisteravond zo’n 3 kwartier de tijd nam om het idee te bespreken.

 

Breed draagvlak

Tijdens de bespreking bleek dat alle fracties warm voorstander zijn van het voorstel. Ook is het bestuur verrast door het enthousiasme dat de afgelopen weken in de WDW is ontstaan. Tijdens de bespreking bruiste de energie door de zaal tussen bewoners, ondernemers en bestuurders om van de straat iets moois te maken.

 

Voor zomerreces update

Portefeuillehoudster Fenna Ulichki heeft toegezegd snel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, in overleg met de bewoners en de ondernemers. Hierbij wordt gekeken naar wat er op korte termijn mogelijk is bij de aanstaande aanpassingen en wat op langere termijn kan worden gerealiseerd. Hiertoe is een vervolgafspraak gepland met de reeds gestarte projectgroep die de aanpassingen aan de straat zal aanpassen. Mevrouw Ulichki zal hiervoor nog voor het zomerreces (18 juli) een update geven aan het Algemeen bestuur.

 

Planning: werkzaamheden voorjaar 2018

Zoals het er nu uit ziet zullen de werkzaamheden in de Witte de Withstraat in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. Bewoners en ondernemers hebben hun zorgen uitgesproken over verdere achteruitgang van de verkeersveiligheid in oktober, als de tram uit de straat verdwijnt. Auto’s krijgen dan nog meer ruimte om hard te rijden. Graag zouden bewoners per direct snelheidsbeperkende maatregelen. Het Stadsdeel neemt dit in overweging.

 

Erfpacht: grondwaarde Witte de Withstraat op 21% gesteld

Deze week is het nieuwe erfpachtstelsel goedgekeurd. Het wordt voor huiseigenaren vanaf oktober mogelijk om erfpacht eeuwig af te kopen. 

Bordje

Witte de Withstraat

De gemeente Amsterdam heeft voor iedere straat vastgesteld hoe waardevol de grond is. Die waarde is afhankelijk van de locatie. In Zuid wordt over het algemeen bijvoorbeeld meer waarde aan de grond toegekend dan in Noord. Dit wordt de ‘Buurtstraatquote’ genoemd en die ligt altijd tussen de 5% en de 49% van de WOZ waarde. Voor de Witte de Withstraat is die op 21% gesteld (voor een klein deel op 22%). Dat is dus een redelijk gemiddeld bedrag. Stel, de WOZ waarde van je appartement in de WDW was in 2014 € 200.000. De BSQ is 21%, dus de waarde van de grond is € 42.000.

Kortingen 

Als je de erfpacht zou willen afkopen ontvang je nog een aantal kortingen. Zo wordt gekeken naar de WOZ waarde van 2014 en die is over het algemeen een stuk lager dan de huidige, krijg je 10% korting omdat erfpachtgrond minder waard is en ontvang je dan nog eens 25% korting om over te stappen.

Afkopen?

Je kunt vanaf oktober een voorstel aanvragen via het onilne Overstapportaal van de Gemeente Amsterdam, dat nu nog niet beschikbaar is.